Velkommen

Aarhus aktive video- og fotoklub
 

Video 2000
video- og fotoklub
 

Vi har lige modtaget en god meddelelse fra bestyrelsen i 

KlostergadeCentret:

 

Nyt fra Bestyrelsen til alle i KlostergadeCentret.

 Som bekendt sker der i denne uge en større åbning af Danmark – og hermed en kort status på, hvordan vi i bestyrelsen ser på den kommende tid. Vi har som bekendt på foreningsområdet stadig nogle restriktioner der betyder at vi ikke kan åbne op endnu, - men vi er tror på, at vi snart kan øjne lys forude – alene det at flere og flere bliver testet, og vi om en god månedstid har fået vaccineret rigtig mange gør, at vi ser lyst på mulighederne de kommende måneder. Vi afventer stadig retningslinjer for, hvornår der kan åbnes helt op for Frivillighuse og Lokalcentre – med de seneste udmeldinger fra Sundhed- og Omsorg siger følgende:

• Lokalcentre og frivillighuse er stadig lukket for aktiviteter indendørs.

• Det er muligt at afvikle udendørs foreningsaktiviteter jf. tidligere udmelding.

• Cafeerne: Udeservering fra 21. april og indendørsservering fra 21. april, iht. nye aftaler og fremvisning af Corona pas.

Der afventes stadig endelige retningslinjer om den tidligere genåbning med Corona pas. Men forventeligt kan åbnes for:

• Kulturaktiviteter fra 6. maj.

• Indendørs idræt for voksne over 18 år fra 6. maj.

• Resterende idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter fra 21. maj.

• Dag- og aftenskoler fra 21. maj.

Åbning af KlostergadeCentret og KlosterCaféen forventer vi stadig, først kan ske efter den 21. maj 2021.

Dernæst er det, der fylder mest for tiden, afviklingen af vores generalforsamling, og bestyrelsen har besluttet, at vi forsøger at afholde den ordinære generalforsamling

                      tirsdag, den 22. juni kl. 14.00,                                                                                    KlostergadeCentret.                           med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vi vil i god tid inden generalforsamlingen, dvs. i starten af maj måned udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden samt tidspunkt for rettidig indsendelse af indkomne forslag mv., men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. juni.

Som bekendt er der ikke ret meget i denne tid der er som det plejer at være, og dette gælder også for afholdelse af generalforsamlingen – vil vi, af hensyn til gældende Corona regler, bede om tilmelding til generalforsamlingen, og foruden overholdelse af gældende regler for Corona pas mv. vil gyldigt adgang til generalforsamlingen kræve betalt kontingent for 2021 til KlostergadeCentret.

Det var alt herfra og jeg håber at vi har valgt en dato for generalforsamlingen som kan passe alle – det er det muliges kunst – og vi håber, at vi til den tid er så langt, at forsamlingsforbuddet er lempet så meget og at langt de fleste af vores målgruppe er vaccineret til den tid, og derfor har flere mulighed for at deltage.

                                 Med venlig hilsen                                                                        Erik Vigsø,                                                                                 formand                                            Tlf: 8624 2411 / 2424 309

 

Det ser altså ud til at vi i Video 2000 kan starte op i uge 21, "Photo Graphia" dog allerede i uge 20, menlig d. 21. maj. Til vort onsdagsmøde den 26. maj vil der naturligvis være morgenbord med rundstykker m.m. til. Vedr. "Kamaragruppen" kan de komme i gang idendørs d. 28. maj.

mellemtiden anbefaler vi jer alle - gå hen og bliv vaccineter, så snart i får besked om at det er jeres tur, så er den formalitet jo overstået når vi lukker op igen, formentlig med krav om et "rent" Coronapas

 

 Coronapas.jpg

 

På forhåbentlig snarlig gensyn!

Pas på jer selv og hinanden så længe.

 
Med venlig hilsen
 

Bestyrelsen for Video 2000

 
 
 
 
digitalc.jpg   camv.jpg
 
I "Video 2000" arbejder vi med at forbedre kvaliteten i kameraføringen, samt i den indholdsmæssige side af
vore videofilm og fotos.
 
                     Onsdagshjaelp.jpg 
 
Vi udveksler erfaringer og hjælper hinanden!
 
   Onsdagshykke.jpg
 
Samtidig med at vi har det hyggeligt i samværet med klubkammeraterne.
Disse møder foregår hver
onsdag mellem kl. 9.00 oog 12.00
 
 
  
Kontakt os: video2000foto@gmail.com
 
 



 
Vital.JPG
 
Aarhus kommunes afdeling for Sundhed og omsorg
udgiver magasinet Vital, som sendes til alle borgere 
over 60 år samt til førtidspensionister i 
Aarhus kommune.
I magasinets Juni nr. finder I en omtale
af "Video 2000"
klik på logoet for Vital, blad frem til side 32-33
og læs om Video 2000 !
 
Magasinet Vital har nu også lagt Video 2000
på Facebook ! 
 
Se det her !

 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail