Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Generalforsamling

Generalforsamling

  

  dirigentklokke-lille.jpg   

Der indbydes hermed til:

Generalforsamling

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 10,00
I "Pejsesalen" Rød etage, Klostergade 37.

Dagsorden:

Pkt. 1.  A. Valg af dirigent 
             B. Godkendelse af dagsorden
             C. Valg af stemmeudvalg.

Pkt. 2.  Forhandlingsbogen og bestyrelsens beretning.

Pkt. 3.  Regnskal for regnskabsåret 2019 v/kasseren
             herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Pkt. 4.  Indkomne forslag (forslag skal værer bestyrelsen i hænde
             senest d. 22.01.2020).
             Besryrelsen foreslår: Godkeldelse af reviderede Vedtægter.

Pkt. 5.  Valg:
             A. Valg af kasserer for 2 år:
                               På valg: Frede Kristensenl (modtager genvalg)
             

             C. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år:
                              På¨valg; Kurt Friis  (modtager genvalg)
                              

Pkt. 10. Eventuelt.

 

For at kunne deltage i afstemninger på generalforsamlingen
skal kontingent være betalt inden generalforsamlingen, jfr. vedtægternes §3

                                  

Gaa-til-top.JPG

 

 

    

 

 

s

CVR-nr: 36161566
 

 Soefartsmuseet-2012-overgange.gif
besøg på Aarhus Søfarts Museum
  

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com
 
 
 


 Se også:
 
Video Klubben Klostergade
 
en videoklub der arbejder på en anden måde end Video 2000
 

 
Kalnder-2020.JPG

Hent kalenderen - klik på kalenderbilledet!​

 

 

CVR-nr: 36161566
 

 Soefartsmuseet-2012-overgange.gif
besøg på Aarhus Søfarts Museum
  

 
 
dine_minder-lille.jpg
 
dvd-roterer.gif
 
Har du ikke mod på
selv at ordne dine
film.
Bed da om et tilbud på at få det gjort
 
Kontakt os her:
 
video2000foto@gmail.com
 
 
 


 Se også:
 
Video Klubben Klostergade
 
en videoklub der arbejder på en anden måde end Video 2000
 

 
Kalnder-2020.JPG

Hent kalenderen - klik på kalenderbilledet!​