Kontingent

Penge-kiste.gif

Kontingent betales hvert år i januar, dækkende kalenderåret,

ved indmeldelse i løbet af året betales kontingenten ved indmeldelse, og gælder til udgangen af det aktuelle år!

Kontingent for 2022 til "Video 2000" er på kr. 200,-

kontingenter til Video 2000 kan betales til kasseren på onsdags- eller fredagsmøderne
eller ved bankoverførsel til klubbens bankkonto:

Nordea bank: Reg. nr. 2251
konto nr. 6446659985

 husk at oplys dit navn!

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent
for det aktuelle år være betalt - jfr. vedtægternes $5.

se her:

Medlemmer der ikke har betalt kontingent
ved udgangen af januar måned vil blive slettet af medlemslisten!

Kontingent til Klostergade Centret udgør kr. 400,-
årligt og betales direkte til centret:
kontant: mandag til torsdag kl. 10:00 til 12:00
pr. Bank: Reg. nr. 6181 Konto 0007608799
eller pr. MobilePay på 66683
husk også her at oplyse dit navn: